Tiêu điểm tin

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thí điểm Thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp Ban

27/12/2017 - 2351 lượt xem

Thực hiện chủ trương của Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng theo hướng dẫn tại Văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cũng như thành lập Hội đồng thi tuyển và Ban giám sát kỳ thi.

Ảnh: Đại diện Hội đồng thi thuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã thông báo công khai trên báo và Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng như Cổng thông tin điện tử của Viện. Kết quả có 12 người đăng ký dự thi vào 4 vị trí lãnh đạo cấp Ban (01 vị trí cấp trưởng và 03 vị trí cấp phó), mỗi vị trí có 03 ứng cử viên. Toàn bộ 12 bộ hồ sơ đã được Ban giám sát kỳ thi kiểm tra, rà soát và kết luận đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; các ứng viên đều nằm trong quy hoạch các chức danh tương ứng với vị trí đăng ký dự tuyển.

Ngày 18/11/2017, Hội đồng thi tuyển đã tổ chức vòng điều kiện thi kiến thức chung (thi viết); sau vòng thi điều kiện, có 08 ứng cử viên lọt vào vòng 2.

Ngày 19/12/2017, các ứng cử viên lọt vào vòng 2 bắt đầu thi trình bày Đề án và trả lời câu hỏi vấn đáp. Hội đồng thi tuyển với 07 thành viên, do Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm Chủ tịch, trong đó có 2 thành viên Hội đồng là người ngoài Viện, gồm: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Mạnh Khởi làm Phó Chủ tịch, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo Lê Xuân Đình là thành viên; 2 lãnh đạo Viện, 2 trưởng ban và 1 chuyên gia kinh tế nguyên là lãnh đạo Viện cùng tham gia Hội đồng. Sau phần thi trình bày Đề án của mỗi ứng viên là phần chất vấn và trả lời các câu hỏi chất vấn, phần thi này rất sôi nổi với các câu hỏi hóc búa mang cả tính chuyên môn kỹ thuật và tính nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý; cơ bản các ứng viên đã trả lời được các câu hỏi đặt ra cả về yếu tố chuyên môn lẫn nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý; một số Đề án kiến nghị liên quan đến việc ban hành chính sách của Nhà nước được các thành viên Hội đồng đánh giá cao, có thể tiếp tục nghiên cứu để phát triển thành những Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và áp dụng vào thực tế nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

Ảnh: Các ứng viên trình bày Đề án trước Hội đồng thi tuyển

Hội đồng thi tuyển đã lựa chọn ra được 4 ứng cử viên có điểm cao nhất trong những người xuất sắc tham dự kỳ thi, đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kỳ thi đã thực sự đạt được mục đích: phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, qua đó từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương