Hội nghị hội thảo

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Chương trình công tác năm 2018, ngày 18/12/2017.

19/12/2017 - 3714 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 05/12/2017 về việc tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng chương trình công tác năm 2018 và thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Chương trình công tác năm 2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết vào sáng ngày thứ hai, 18/12/2017.

Ảnh: TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết năm 2017, là một năm thành công trong công tác của Viện. Năm 2017, Viện được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng 22 đề án, báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều nhiệm vụ khác. Đến nay, Viện đã hoàn thành 21 nhiệm vụ được giao, 01 nhiệm vụ được chuyển sang Chương trình công tác năm 2018. Cụ thể, Viện đã hoàn thành 04 Nghị quyết của Chính phủ; 17 đề án, báo cáo thuộc chương trình công tác của Chính phủ; thực hiện nhiều Đề án, báo cáo thuộc Chương trình công tác của Bộ. Bên cạnh đó, Viện đã tích cực và chủ động phát huy năng lực nghiên cứu khoa học, thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và các đề tài nghiên cứu, tư vấn khác trong khuôn khổ hợp tác với các địa phương và các tổ chức trong và ngoài nước. Quan hệ hợp tác quốc tế liên tục được Viện duy trì, thực hiện có hiệu quả một số chương trình, dự án nghiên cứu phối hợp do các tổ chức nước ngoài tài trợ như: Dự án Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh; Dự án GIG – USAID; Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV). Đồng thời, Viện đã chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu và các trường trong khu vực và trên thế giới. Công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ, và công tác xuất bản, thông tin thư viện cũng đạt được kết quả tích cực về số lượng và chất lượng.

Năm 2017 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các sản phẩm nghiên cứu đã đề xuất được nhiều chủ trương, chính sách về kinh tế đồng thời có tính thực tiễn cao, góp phần tham mưu cho Bộ, Chính phủ ban hành những cơ chế, chính sách kịp thời điều hành nền kinh tế và phát triển đất nước. Những góp ý phản biện tích cực trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phục vụ phát triển đất nước của Viện đã được Chính phủ đánh giá cao.

Để hoàn thành số lượng lớn các nhiệm vụ nêu trên, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới, cải cách trong quản lý, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ được giao như: thành lập các Tổ thực hiện đề án, báo cáo với nòng cốt là các cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong việc xây dựng các đề án, báo cáo để phát huy tối đa nguồn lực nội bộ trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước cấp còn hạn hẹp.

Trong năm 2018, bên cạnh việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, lãnh đạo Viện đã chỉ ra một số hướng nghiên cứu để các cán bộ, viên chức trong Viện tập trung hơn, gồm: Cải cách doanh nghiệp nhà nước (nghiên cứu sâu hơn về quản trị và quản lý doanh nghiệp); Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh (gắn với phát triển kinh tế tư nhân, như: tập trung giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh; Nghiên cứu sâu hơn những vấn đề về kinh tế vĩ mô, đánh giá thực chất về hội nhập; và Thể chế phát triển các vùng kinh tế.

Ảnh: Đồng chí Mai Ngọc Bích - Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy cơ quan Bộ KH - ĐT, và đ/c Đỗ Mạnh Khởi -  Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ KH-ĐT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Đảng ủy Bộ Kế hoạch Đầu tư (MPI) và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ MPI đánh giá cao tinh thần đoàn kết trong công việc, phát huy trí tuệ tập thể, Viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2017. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ hy vọng trong năm 2018, Viện tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, gắn bó và có những bước đột phá hơn, khởi sắc hơn trong công tác nghiên cứu.

Ảnh: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện trao đổi, thảo luận về kết quả công tác 2017 và kế hoạch công tác 2018

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ trong Viện, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của đại diện các đơn vị thuộc Viện; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017, quyết tâm xây dựng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ngày càng phát triển và vững mạnh.

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, CIEM.