Tiêu điểm tin

Thông báo Hội thảo khoa học về “Mô hình kinh tế chia sẻ: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam”.

13/12/2017 - 1199 lượt xem

Nhằm góp phần thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về mô hình kinh tế chia sẻ. Đây là vấn đề mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Để thực hiện nhiệm vụ này, Viện tổ chức Hội thảo khoa học về “Mô hình kinh tế chia sẻ: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam”.

Thời gian: Từ 8h30-11h30, thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017

 Địa điểm: Hội trường lớn tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

                                           CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC

                                     “Mô hình kinh tế chia sẻ: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8:00 - 8:30

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

8:30 – 8:35

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Ông Nguyễn Mạnh Hải

Trưởng ban Ban Chính sách Dịch vụ công, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

8:35 – 9:00

Phát biểu khai mạc và Báo cáo đề dẫn

 

Bà Nguyễn Thị Tuệ Anh

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9:00 - 9:20

Tham luận 1 “Bản chất của mô hình kinh tế chia sẻ

Ông Nguyễn Văn Vịnh

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9:20 - 9:40

Tham luận 2 “Các chính sách quản lý liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ

Bà Lê Thị Hà

Phó Trưởng phòng Phòng Chính sách, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương

9:40 – 10:00

Tham luận 3 “Các mô hình kinh doanh ứng dụng kinh tế nền tảng/kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam - Những thách thức và cơ hội cho công tác quản lý nhà nước

Ông Vũ Tú Thành

Phó Giám đốc điều hành Khu vực, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

10:00-10:15

Nghỉ giải lao

 

10:15-11:15

Thảo luận chung

Các đại biểu tham dự

11:15-11:30

Kết luận và bế mạc

Bà Nguyễn Thị Tuệ Anh

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư