Tiêu điểm tin

Thông báo Hội thảo khởi động Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam

11/12/2017 - 809 lượt xem

Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Sứ quán Australia phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khởi động Chương trình.
Thời gian: 13.30 đến 16.30 ngày Thứ Tư, 13 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

“AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM”

Xây dựng các thị trường cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng năng suất

   Hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và bao trùm

Thời gian

Nội dung

 

Người trình bày

13.30 - 14.00

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

 

14.00 - 14.10

Phát biểu khai mạc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

14.10 - 14.20

Phát biểu của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Ông Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam

14.20 -14.45

Xây dựng chính sách cạnh tranh quốc gia hướng tới tăng trưởng năng suất

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Giám đốc Chương trình Aus4Reform

14.45-15.10

Phát biểu của Giáo sư Michael Woods

Giáo sư Michael Woods

 

15.10-15.30

 Các ưu tiên quốc gia nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng năng suất

Ông Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright  

15.30-15.45

Nghỉ giải lao

 

 

15.45-16.00

Cải cách thể chế để tăng trưởng năng suất: kinh nghiệm quốc tế

Ông Raymond Mallon- Chuyên gia tư vấn chính sách cấp cao  

16.00-16.30

Ý kiến của các cơ quan thực hiện Chương trình:

 

Các lĩnh vực ưu tiên cải cách hướng tới mục tiêu tăng trưởng năng suất:

- Quản lý cạnh tranh

- Nông nghiệp/phát triển nông thôn

- Phát triển doanh nghiệp

- Trao quyền kinh tế cho phụ nữ

 

 

 

- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng-Bộ Công Thương

- Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 

16.30-16.50

Thảo luận

 

 Các đại biểu tham gia Hội thảo

16.50-17.00

Phát biểu bế mạc

 

Giám đốc Chương trình/ Đại sứ quán Australia

17.00-18.00

Tiệc Cocktail