Hội nghị hội thảo

Hội thảo “Lồng ghép Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh”, ngày 01/12/2017

06/12/2017 - 2903 lượt xem

Ngày 01/12/2017, trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/ Tăng trưởng xanh (GIZ), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo Lồng ghép Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh”. Hội thảo do ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì.

Ảnh: Phó viện trưởng Phan Đức Hiếu chủ trì Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó viện trưởng Phan Đức Hiếu cho biết, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng nhưng vẫn phải đảm bảo các yếu tố cốt lõi về môi trường và ASXH tại địa phương, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cùng với các tiêu chí, chương trình hành động cụ thể. Tuy nhiên, việc triển khai hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh vẫn nằm ngoài các hoạt động thường xuyên của Trung ương và của địa phương, chưa quan tâm lồng ghép tăng trưởng xanh vào triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, rất cần sự đổi mới về tư duy, nhận thức, chương trình kế hoạch để từng bước cải thiện vấn đề này, trong đó nhấn mạnh các giải pháp của các chuyên gia, sự nỗ lực tiếp cận của lãnh đạo các địa phương cũng như sự vào cuộc rộng rãi của các bộ, ngành liên quan. Đặc biệt, tiếng nói của người dân cũng là một công cụ hữu hiệu để khẳng định mục tiêu, vai trò của tăng trưởng xanh đối với chính cuộc sống của mình, giảm thiểu các yếu tố tiêu cực của sự phát triển kinh tế mang lại.

Ảnh: Các đại biểu thuyết trình tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia nghiên cứu đã giới thiệu nguyên tắc, cách tiếp cận lông ghép Chiến lược Tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh; khuyến nghị phương pháp và công cụ xác định những ưu tiên liên quan đối với từng địa phương để lồng ghép nhiệm vụ Chiến lược TTX vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đưa ra giải pháp lồng ghép nhiệm vụ Chiến lược TTX ngành nông nghiệp vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh; và giới thiệu một số nội dung cơ bản của Tài liệu hướng dẫn lồng ghép Chiến lược TTX vào Kế hoạch phát triển KT-XH cấp tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Các nhà khoa học, nhà quản lý và hoạch định chính sách tham gia Hội thảo đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận và đề xuất các giải pháp chính sách nhằm thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh ở cấp tỉnh, thành phố có hiệu quả. Nhiều ý kiến cho rằng, để tìm ra các điểm tiếp cận đầu vào cho việc lồng ghép tăng trưởng xanh cần lưu ý tính nhất quán của quá trình xây dựng quy hoạch, chiến lược và kế hoạch hành động; khả năng tham gia của các bên liên quan, cơ chế phối kết hợp cho quá trình xây dựng và triển khai; các hoạt động ưu tiên nâng cao năng lực chống chịu, giảm phát thải khí nhà kính; bên cạnh đó, cần đảm bảo tính khả thi về tài chính, năng lực thực hiện, chú trọng đến tính đa mục tiêu, liên vùng, liên ngành, liên lĩnh vực và sự tham gia của cộng đồng.

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, CIEM