Hội nghị hội thảo

Hội thảo "Điều chỉnh chính sách đất đai nhằm thúc đẩy phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam", ngày 30/11/2017.

06/12/2017 - 3069 lượt xem

Trong khuôn khổ Dự án Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh, do Chính phủ Đức tài trợ qua Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ),Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo "Điều chỉnh chính sách đất đai nhằm thúc đẩy phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam" vào ngày 30/11/2017. Hội thảo do PGS. TS. Trần Kim Chung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì.

Ảnh: PGS. TS. Trần Kim Chung, phó viện trưởng Viện NCQLKTTW, chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, TS Nguyễn Hữu Thọ, Phó trưởng ban phụ trách Ban nghiên cứu Chính sách phát triển nông thôn, CIEM, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo “Điều chỉnh chính sách đất đai nhằm thúc đẩy phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra đặc điểm quan trọng trong sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam là tính chất phân tán, nhỏ lẻ, tiềm năng cung của thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp có biến động lớn: số hộ sử dụng đất nông lâm thủy sản (NLTS) sau 5 năm đã giảm khoảng 1 triệu hộ; nhu cầu đất ở của hộ NLTS cũng giảm.

Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu cho thấy, cản trở lớn nhất đối với người mua, thuê thêm đất là thời gian sử dụng đất ngắn; quy hoạch đang hạn chế cây trồng; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rườm rà, tốn phí và hạn điền thấp. Để tăng tính linh hoạt, tạo điều kiện phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, các nghiên cứu viên đã đưa ra nhiều kiến nghị về hình thức giao, cho thuê đất, thu thuế nông nghiệp sau năm 2020, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …

Ảnh: Các chuyên gia bình luận, góp ý  hoàn thiện Báo cáo

Để thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển lành mạnh, các chuyên gia tham gia Hội thảo cũng đã đưa ra nhiều bình luận và khuyến nghị: quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hai hướng ‘cứng’ và ‘mềm’, theo đó, ‘cứng’ là không được phép chuyển đổi và ‘mềm’ là cho phép chuyển đổi; trong quá trình xây dựng quy hoạch, cần tính đến sự ổn định; công khai, minh bạch thông tin về đất đai, để mọi người dân đều nắm được; hoàn thiện chính sách đất đai, tạo hành lang pháp lý, cơ sở cho thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp từng bước phát triển; và hoàn thiện hạ tầng thông tin đất đai.

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, CIEM.