Dự thảo Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia
Đề án trình Bộ, Chính phủ

Dự thảo Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia

01/11/2017 - 13519 lượt xem

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia. Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan góp ý cho dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia.

Ý kiến góp ý xin gửi bằng văn bản về Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 024.38435810 hoặc 0983891275 và gửi bằng bản mềm về địa chỉ luyennt@mpi.gov.vn trước ngày 15/11/2017./.

File đính kèm:

Du_thao_TTr_DA_Chinh_sach_canh_tranh_10_2017.doc

Du_thao_De_an_chinh_sach_canh_tranh_OCT_2017.docx


Tin tức khác