Tiêu điểm tin

Sinh hoạt chuyên “Cải cách thể chế kinh tế để phát triển và hội nhập: Nỗ lực của Chính phủ, kết quả và những giải pháp tiếp theo”, ngày 24/11/2017

01/12/2017 - 1038 lượt xem

Thực hiện Chương trình công tác đảng năm 2017, sáng ngày 24 tháng 11 năm 2017, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện với nội dung “Cải cách thể chế kinh tế để phát triển và hội nhập: Nỗ lực của Chính phủ, kết quả và những giải pháp tiếp theo” do đồng chí Nguyễn Đình Cung, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trình bày.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Đình Cung, Bí thư Đảng ủy Viện NCQLKTTW thuyết trình tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Đình Cung đã trình bày báo cáo rà soát những hành động của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2016 đến nay, các kết quả đã đạt được và dư địa tiếp tục cải cách, để từ đó khuyến nghị giải pháp phù hợp.

Có thể thấy trong thời gian vừa qua, quyết tâm cải cách thể chế kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh được thể hiện qua những nỗ lực cụ thể của Chính phủ, đáng chú ý là việc ban hành các Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, trong tất cả cuộc họp hàng tháng của Chính phủ, đều có thảo luận và chỉ đạo cụ thể, trong đó trọng tâm là chỉ đạo rà soát, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh; cải cách các quy định về quản lý chuyên ngành,… tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Song song với đó, Chính phủ đã ban hành các Chương trình hành động về các vấn đề và lĩnh vực cụ thể. Những chuyển biến tích cực của một số bộ ngành, cơ quan so với trước, các sáng kiến hay, thực tiễn tốt của các địa phương cũng được cập nhật và chia sẻ qua bài trình bày.

Ảnh: Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Theo đồng chí Nguyễn Đình Cung, trong 2 năm trở lại đây, nỗ lực cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ đã mang lại kết quả đáng ghi nhận: cải cách các quy định và thủ tục về thuế, hải quan; nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng; tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép và các thủ tục liên quan; lồng ghép các thủ tục và rút ngắn thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh; nâng cao chất lượng thi hành án dân sự, góp phần cải thiện các chỉ số thuộc lĩnh vực tư pháp; liên tục thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; đơn giản hóa thủ tục, áp dụng giao dịch điện tử, v.v. Nhờ những thành tựu này, chỉ số môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã được nâng hạng vượt bậc trong bảng xếp hạng thế giới.

Tuy nhiên, từ quan điểm nghiên cứu tư vấn chính sách, đồng chí Nguyễn Đình Cung đã chỉ ra những dư địa có thể cải thiện được nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam so với các nước trong khu vực và đưa ra một số khuyến nghị giải pháp để đẩy nhanh hơn nữa quá trình cải cách thể chế kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt tập trung vào định hướng, khung tư duy và các giải pháp chủ yếu của cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh để đất nước phát triển và hội nhập cho giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo.

Ảnh: Các Đảng viên trao đổi, thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện đã truyền thêm cảm hứng cho các cán bộ, đảng viên trong Viện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng để góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách cải cách thể chế kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nguồn: Trung tâm Thông tin - tư liệu