Hội nghị hội thảo

Tọa đàm góp ý Báo cáo “Thực trạng cơ chế giá một số loại hình dịch vụ công có sự điều tiết của nhà nước ở Việt Nam”. (14/11/2017)

14/11/2017 - 4264 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về “Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020”, ngày 14 tháng 11 năm 2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức buổi Tọa đàm góp ý Báo cáo “Thực trạng cơ chế giá một số loại hình dịch vụ công có sự điều tiết của nhà nước ở Việt Nam”. Tọa đàm do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

Ảnh: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM phát biểu tại

 Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cho biết, trong Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ có rất nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ đánh giá việc xác định cơ chế giá một số dịch vụ công ở Việt Nam. Thực hiện chương trình hành động này, CIEM có nghiên cứu về thực trạng cơ chế giá dịch vụ xử lý chất thải, cấp thoát nước và dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Ảnh: Nguyễn Mạnh Hải – Trưởng ban Chính sách Dịch vụ công (CIEM) trình bày Báo cáo tại Tọa đàm

Bài trình bày của TS. Nguyễn Mạnh Hải – Trưởng ban Chính sách Dịch vụ công (CIEM) về tổng quan chính sách phí và giá của các dịch vụ cấp thoát nước đô thị ở Việt Nam.  Trên cơ sở phân tích các hạn chế, thiếu sót trong lĩnh vực dịch vụ cấp thoát nước đô thị, báo cáo đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế đó, như: cần có sự điều chỉnh giá nước sạch thường xuyên hơn theo biến động của thị trường, cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách và phương pháp tính giá nước phù hợp và khả thi trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện tại; …

Ảnh: ThS. Ngô Minh Tuấn – Phó Trưởng ban, ban Chính sách Dich vụ công (CIEM) trình bày Báo cáo tại Tọa đàm

Liên quan đến cơ chế giá dịch vụ y tế tại Việt Nam, ThS. Ngô Minh Tuấn – Phó Trưởng ban, ban Chính sách Dich vụ công (CIEM) cho biết các chính sách hiện hành về giá dịch vụ y tế: Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế giai đoạn 2013 - 2018; Nghị định 16/2015/NĐ-CP về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập;… Cũng theo ông Ngô Minh Tuấn, thực tiễn triển khai cơ chế xác định giá dich vụ y tế ở địa phương còn những tồn tại, hạn chế sau: cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước theo giường bệnh đã quá lạc hậu; giá dịch vụ vẫn chưa được hạch toán đầy đủ; khó khăn trong việc tính đúng, tính đủ chi phí; ngân sách nhà nước không đủ nguồn lực đầu tư cho y tế, đặc biệt đầu tư cho hệ thống xử lý chất thải y tế;…

Ảnh: Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Các ý kiến trong phiên thảo luận cho rằng báo cáo đã phản ánh được nội dung cơ bản của các văn bản, nêu được những bất cập từ những quy định trong triển khai thực tế. Tuy nhiên, các đại biểu khuyến nghị nhóm nghiên cứu khi xây dựng báo cáo cần đặt trong bối cảnh hiện nay, xác định rõ phương pháp và phạm vi nghiên cứu, cần làm rõ hơn các kết quả đánh giá thực trạng;…

Kết thúc Toạ đàm, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo./.

 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                                  ĐT: 043.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).