TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo Tọa đàm góp ý Báo cáo “Thực trạng cơ chế giá một số loại hình dịch vụ công có sự điều tiết của nhà nước ở Việt Nam”

13/11/2017 - 1706 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về “Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Tọa đàm góp ý Báo cáo “Thực trạng cơ chế giá một số loại hình dịch vụ công có sự điều tiết của nhà nước ở Việt Nam”.

Thời gian:   8:00 – 11:00, Thứ Ba, ngày 14/11/2017

Địa điểm:    Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình – Hà Nội.

 

                                        Chương trình DỰ KIẾN BUỔI TỌA ĐÀM

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

 

8h30 – 8h40

Khai mạc

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh,

Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

8h40 – 9h00

Trình bày Báo cáo "Thực trạng cơ chế giá dịch vụ  xử lý chất thải và cấp thoát nước tại Việt Nam".

TS. Nguyễn Mạnh Hải,

Trưởng ban, Ban Chính sách Dịch vụ công, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

9h00 – 9h15

Góp ý cho Báo cáo: “Thực trạng cơ chế giá dịch vụ cấp thoát nước và xử lý chất thải tại Việt Nam”.

PSG. TS. Nguyễn Hồng Tiến

Chuyên gia độc lập

9h15 – 9h45

Thảo luận chung

Các đại biểu

9h45 – 10h00

Nghỉ giải lao

10h00 – 10h20

Trình bày Báo cáo "Thực trạng cơ chế giá dịch vụ  y tế tại Việt Nam".

ThS. Ngô Minh Tuấn,

Phó Trưởng ban, Ban Chính sách Dịch vụ công, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

10h20 – 10h35

Góp ý cho Báo cáo "Thực trạng cơ chế giá dịch vụ  y tế tại Việt Nam".

Bà Nguyễn Khánh Phương, Trưởng khoa kinh tế y tế, Viện Chiến lược chính sách y tế

10h35 – 11h05

Thảo luận chung

Các đại biểu

11h05 – 11h15

Bế mạc

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh,

Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.