TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo giới thiệu và tập huấn "Mô hình mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội cho Việt NAm (VNMOD)"

08/11/2017 - 1866 lượt xem

Hệ thống chính sách thuế và bảo hiểm xã hội ở Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Quá trình này có thể ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình ở cấp độ vi mô và tác động đến nghèo đói, bất bình đẳng và thu ngân sách ở cấp độ vĩ mô. Nâng cao năng lực thực hiện các đánh giá định lượng, mô phỏng tác động của các công cụ chính sách thuế và bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc giải trình, cân nhắc điều chỉnh chính sách thuế và bảo hiểm xã hội. Với mục đích giới thiệu một công cụ mô phỏng ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế và bảo hiểm xã hội đối với hộ gia đình, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với UNU-WIDER tổ chức:
     Hội thảo: "Giới thiệu mô hình mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội cho Việt Nam (VNMOD)"
          Thời gian: 8h30 - 12h30, thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017
          Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW,
                        (Chương trình dự kiến kèm theo)
    Tập huấn: "Mô hình mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội cho Việt Nam (VNMOD)"
          Thời gian: từ chiều 13/11/2017 đến hết ngày 15/11/2017
          Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW,
                          (Chương trình dự kiến kèm  theo)
Các tài liệu đính kèm: