Đào tạo tư vấn

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Vũ Quỳnh)

02/11/2017 - 5799 lượt xem

Đề tài: Chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tác giả: Vũ Quỳnh

Khóa: 10                                                Mã NCS: 62.171

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số 62.34.04.10
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Trí Dũng
Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin 

- Luận án

- Tóm tắt