Hội nghị hội thảo

Thông báo Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản về “Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong xu thế hội nhập kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương”.

25/10/2017 - 3982 lượt xem

Được sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế Toshiba (TIFO), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Trường Chính sách công - Đại học Tokyo tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản về “Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong xu thế hội nhập kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương”. Diễn đàn là cơ hội để trao đổi, thảo luận về hội nhập kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương và hàm ý đối với các nước định hướng xuất khẩu như Việt Nam và Nhật Bản, các định hướng và giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản nhằm tối đa hóa lợi ích từ hội nhập kinh tế khu vực.

Thời gian: 8h00 – 12h00, thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU VIỆT NAM-NHẬT BẢN

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong xu thế hội nhập kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương

Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 | Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội

 

8:15-8:30

Đăng ký đại biểu

8:30-8:45

Khai mạc

- TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng, Viện NCQLKTTW;

- Ông Kazuo Kusakabe, Trưởng Văn phòng  đại diện,Toshiba Châu Á Thái Bình Dương

- GS. Toshiro Nishizawa, Trường Chính sách công, Đại học Tokyo.

8:45-9:25

Chuyển biến hội nhập kinh tế trong bất định ở châu Á – Thái Bình Dương

- Diễn giả: TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế, Viện NCQLKTTW;

- Bình luận: GS. Toshiro Nishizawa, Trường Chính sách công, Đại học Tokyo;

- Thảo luận.

9:25-10:05

Thúc đẩy hội nhập kinh tế châu Á - Thái Bình Dương: Cơ hội tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

- Diễn giả: GS. Shujiro Urata, Cố vấn nghiên cứu cao cấp của Chủ tịch, Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA)

- Bình luận: TS. Yashiro Hiroaki, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA);

- Thảo luận.

10:05-10:20

Tiệc trà giữa giờ

10:20-11:00

Hòa theo hội nhập kinh tế khu vực: Hàm ý đối với Việt Nam

- Diễn giả: Ông Nguyễn Anh Dương, Phó trưởng ban phụ trách, Viện NCQLKTTW.

- Bình luận: TS. Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

- Thảo luận.

11:00-11:30

Thảo luận bàn tròn: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản hướng tới tăng cường khả năng phục hồi và tối đa hóa lợi ích từ hội nhập kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

- GS. Toshiro Nishizawa, Trường Chính sách công, Đại học Tokyo;

- GS. Shujiro Urata, Cố vấn nghiên cứu cao cấp của Chủ tịch, Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á;

- TS. Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế , Viện NCQLKTTW;

- Ông Nguyễn Anh Dương, Phó trưởng ban phụ trách, Viện NCQLKTTW.

11:30-11:40

Kết luận và bế mạc

- TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng, Viện NCQLKTTW;

- GS. Toshiro Nishizawa, Trường Chính sách công, Đại học Tokyo.