TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo Hội thảo Góp ý cho các báo cáo chuyên đề thuộc đề tài “Nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam”

10/10/2017 - 865 lượt xem

Trong khuôn khổ hoạt động của Đề tài “Nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam”, Mã Số: CTDT.07.16/16-20 do TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm chủ nhiệm, Ban Chủ nhiệm Đề tài tổ chức buổi tọa đàm khoa học nhằm lấy ý kiến các chuyên gia để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo chuyên đề.

Thời gian: Từ 8h30 – 11h00, thứ 4,  ngày 11 tháng 10  năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà B

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương -  68 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Góp ý cho các báo cáo chuyên đề thuộc đề tài “Nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam”

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI TRÌNH BÀY

8.15-8.30

Đăng ký đại biểu

8.30-8.40

Khai mạc

TS. Nguyễn Đình Cung

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

8.40- 8.50

Trình bày nội dung chính của chuyên đề 1: “Những quan điểm cốt lõi và vấn đề ưu tiên trong chính sách dân tộc thiểu số của Trung quốc từ sau cải cách, mở cửa đến nay”

 

TS. Trần Văn Hà

Viện Dân tộc học, VASS

 

8.50-9.00

Trình bày nội dung chính của chuyên đề 2: “Tình hình người hoa và chính sách đối với người hoa của một số quốc gia”

Ông Đinh Hồng Vận

Nguyên Vụ trưởng Vụ Dân tộc

Ban Dân vận Trung ương

 

9.00-9.10

Trình bày nội dung chính của chuyên đề 3: “Nhóm chính sách di cư và nhập cư gắn với phát triển DTTS”

 

Ths. Trần Thùy Dương

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

9.10-9.20

Trình bày nội dung chính của chuyên đề 4: “ quan điểm về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở một số nước Đông Nam Á và Ấn Độ”

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó Viện trưởng,Viện Dân tộc học, VASS

Ths. Vũ Đức Mười

Viện Dân tộc học, VASS

 

9.20-9.30

Trình bày nội dung chính và chuyên đề 5: “Chính sách tôn giáo của một số quốc gia vùng Đông Nam Á và trên thế giới”

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

Viện Dân tộc học, VASS

9.30-10.00

Phản biện chuyên đề 1 & 2

PGS.TS. Lâm Bá Nam

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10.00-10.30

Phản biện chuyên đề 3 & 4

PGS.TS. Nguyễn Duy Bính

Đại học Sư Phạm Hà Nội

10.30-10.40

Phản biện chuyên đề 5

Ths. Trần Anh Đào

Viện Tôn Giáo

10.40-10.50

Thảo luận chung

Tất cả các đại biểu tham dự

10.50-11.00

Kết luận

TS. Nguyễn Đình Cung

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương