Đoàn thể

Đại hội Chi bộ ban Chính sách Kinh tế vĩ mô, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2017-2020

14/09/2017 - 2356 lượt xem

Được sự đồng ý và chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Viện, chiều ngày 12/09/2017, Chi bộ ban Chính sách Kinh tế vĩ mô tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Về dự Đại hội có Đ/c Hoàng Văn Cương- Đại diện Đảng uỷ Viện và toàn thể đảng viên Chi bộ ban Chính sách Kinh tế vĩ mô.

Đại hội Chi bộ ban Chính sách Kinh tế vĩ mô nhiệm kỳ 2017-2020 thực hiện 02 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Thứ hai, bầu chi ủy khóa mới 2017-2020.

Đại hội đã nghe đồng chí Trần Bình Minh - Bí thư Chi bộ ban Chính sách Kinh tế vĩ mô trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 và Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Báo cáo nhấn mạnh: Chi bộ ban Chính sách Kinh tế vĩ mô là một trong số Chi bộ có ít đảng viên với độ tuổi trung bình là 43 tuổi. Chi bộ ban Chính sách Kinh tế vĩ mô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Lãnh đạo Viện giao, trong đó có nhiều Đề án quan trọng; phối hợp tốt với các đơn vị trong Viện cũng như các cơ quan và đối tác bên ngoài; Đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư cũng như các Hướng dẫn và triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của đảng ủy cấp trên,…

Ảnh 1: Đồng chí Trần Bình Minh – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 trình bày các Báo cáo trình Đại hội

Đại hội đã nghe các đồng chí trong Chi bộ thảo luận về các vấn đề thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết, vấn đề tạo môi trường làm việc, tạo sự gắn kết trong đơn vị; nội dung sinh hoạt Đảng gắn với các vấn đề cấp bách, thời sự hiện nay, thể hiện tính Đảng, sự chỉ đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị,v.v…

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Cương – Đại diện Đảng uỷ Viện phát biểu và đánh giá về hoạt động của Chi bộ cũng như chất lượng các nhiệm vụ mà các đảng viên trong Chi bộ tham gia đóng góp, thực hiện.

Ảnh 2: Đồng chí Hoàng Văn Cương – Đại diện Đảng uỷ Viện phát biểu tại Đại hội

Đại hội Chi bộ ban Chính sách Kinh tế vĩ mô đã diễn ra một cách nghiêm túc, dân chủ và thống nhất. Đồng chí Trần Bình Minh được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Ảnh 3: Đồng chí Hoàng Văn Cương - Đại diện Đảng uỷ Viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Bình Minh giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể các đồng chí đảng viên phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, khắc phục những khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2020, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng ủy Viện giao cho Chi bộ./.

Ảnh 4: Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Trung tâm Thông tin Tư liệu (CIEM)