Đoàn thể

Đại hội Chi bộ ban Thể chế kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2017-2020

05/09/2017 - 2142 lượt xem

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/ĐUBKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 29-HD/ĐUVQL ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về tổ chức đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2017-2020;

Được sự đồng ý và chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Viện, chiều ngày 01/09/2017, Chi bộ ban Thể chế kinh tế tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thực hiện 02 nhiệm vụ:

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Thứ hai, bầu chi ủy khóa mới 2017-2020.

Đến dự với Đại hội có toàn thể đảng viên, cán bộ trong Chi bộ, đại diện Đảng ủy Viện.

Đại hội đã nghe đồng chí Trần Trung Hiếu – Bí thư Chi bộ ban Thể chế kinh tế nhiệm kỳ 2015-2017 trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 và Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Trong đó có nhấn mạnh: Chi bộ ban Thể chế kinh tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện  Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương giao; phối hợp tốt với các cơ quan đối tác bên ngoài; các đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí Thư, Đảng ủy Khối các Cơ quan TW, Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Ảnh 1: Đồng chí Trần Trung Hiếu – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 trình bày các báo cáo

Đại hội đã nghe các đồng chí trong Chi bộ thảo luận về thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, về tạo môi trường làm việc, tạo sự gắn kết trong đơn vị; nội dung sinh hoạt Đảng gắn với các vấn đề cấp bách, thời sự hiện nay, thể hiện tính Đảng, sự chỉ đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị,v.v…

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Cung – Bí thư Đảng ủy Viện, Viện trưởng CIEM đã chỉ đạo và đánh giá về hoạt động của Chi bộ cũng như chất lượng các nhiệm vụ mà các đảng viên trong Chi bộ tham gia đóng góp, thực hiện.

Ảnh 3: Đồng chí Nguyễn Đình Cung – Bí thư Đảng uỷ Viện, Viện trưởng CIEM chỉ đạo Đại hội

Đại hội Chi bộ ban Thể chế kinh tế đã diễn ra một cách nghiêm túc, dân chủ và thống nhất. Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Theo đó, đồng chí Trần Thị Thu Hương được Đại hội tin tưởng bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Ảnh 4: Đồng chí Nguyễn Đình Cung – Bí thư Đảng uỷ Viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Thu Hương - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Ảnh 5: Các đảng viên trong Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể các đồng chí đảng viên phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, khắc phục những khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2020, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng ủy Viện giao cho Chi bộ./.

Ảnh 6: Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu