Hợp tác quốc tế

Khóa đào tạo: "Sử dụng và ứng dụng phần mềm GAMS"

19/03/2006 - 1294 lượt xem

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức khoá đào tạo trong 4 ngày từ 16-20 tháng 10 năm 2006 về ”Sử dụng và ứng dụng phần mềm GAMS” trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA với nội dung như sau:

Giới thiệu các lệnh cơ bản của GAMS:

Cách vào số liệu, chỉ số, vectơ số, ma trận số
Biến số
Phương trình
Mô hình
Cách giải:

-Các phép toán logic trong GAMS điều kiện $

-Phân tích độ nhạy của tham số

-Chạy các mô hình 2x2, 1x2x3 CGE với số liệu Zimbawe

-Giao diện với Excel