Hợp tác quốc tế

Khóa đào tạo: "“Giới thiệu về Mô hình cân bằng tổng thể tính toán được: lý thuyết và số liệu”

19/03/2006 - 1370 lượt xem

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA “Tăng cường năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW”, trong 2 ngày, 13&14 tháng 7 năm 2006, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW tổ chức khoá đào tạo về “Giới thiệu về Mô hình cân bằng tổng thể tính toán được: lý thuyết và số liệu”

Tham dự khoá đào tạo là các nhà nghiên cứu trẻ của CIEM, đại diện một số viện nghiên cứu, trung tâm như: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị thế giới, Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế…

Tại khoá đào tạo, GS. Finn Tarp và TS. Henning Tarp Jensen đến từ khoa Kinh tế, Trường ĐH Copehagen trình bày những nội dung sau:

-Kiến thức cơ bản về ma trận hạch toán xã hội SAM

-Phương pháp xây dựng SAM

-Giới thiệu mô hình cân bằng tổng thể tính toán được CGE 1-2-3 chuẩn

-Ứng dụng CGE vào phân tích chi phí tiếp thị và công nghệ nông nghiệp

-Ứng dụng CGE vào phân tích yếu tố tự do hoá và bất bình đẳng trong thương mại

-Các vấn đề liên quan đến chính sách khác

Hy vọng, các học viên tham dự khoá đào tạo có cơ hội nâng cao hơn nữa vốn kiến thức của mình tại một khóa đào tạo khác vào tháng 12 năm 2006 cũng tại CIEM. Hiện tại, khuyến khích các học viên làm việc theo nhóm, nghiên cứu về lý thuyết GAME để chuẩn bị cho khoá học tới vào tháng 12.