Hợp tác quốc tế

Hội thảo tiếp thu ý kiến để hoàn thiện nội dung Nghị định về “Giao, bán doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ” (ngày 05/07/207 - tại Hà Nội)

19/03/2007 - 1507 lượt xem

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường Năng lực Nghiên cứu Phát triển và Phân tích Chính sách của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương” (CIEM-DANIDA), sáng ngày 05 tháng 7 năm 2007 Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Câu lạc bộ doanh nghiệp Nhà nước đã tổ chức hội thảo dưới sự chủ trì của ông Đinh Văn Ân - Viện trưởng, chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Mục đích của hội thảo nhằm tiếp thu ý kiến để hoàn thiện nội dung nghị định “Giao, bán doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ”

Hội thảo đã thu hút 86 đại biểu tham dự, bao gồm các thành viên câu lạc bộ, các cá nhân, tổ chức có quan tâm đến nội dung nghị định và một số báo chí đến đưa tin.

Tại hội thảo, ông Trần Tiến Cường - Trưởng ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp, CIEM giới thiệu nội dung bản dự thảo nghị định. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo thông qua nội dung dự thảo của nghị định với 6 chương và 40 điều; lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cho nội dung nghị định dưới hình thức trực tiếp và gián tiếp bằng văn bản.

Nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu ý kiến để chuyển tới Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện bản nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ.