Hợp tác quốc tế

Lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm GAMS”

19/03/2007 - 1718 lượt xem

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA – CIEM, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa học về “Nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm GAMS” trong hai ngày 26 & 27 tháng 7 năm 2006 tại Viện QLKTTƯ.

Khóa học được chuyên gia nước ngoài là Tiến sĩ Henning Tarp Jensen thuộc Khoa Kinh tế Trường Đại học Tổng hợp Copenhagen- Đan Mạch trình bày. Các học viên của khóa học tập hợp những nghiên cứu viên trẻ đến từ CIEM, và một số viện và cơ sở khoa học đồng nghiệp như Viện Chính sách phát triển, Viện Kinh tế và chính trị thế giới, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế quốc gia...