Hợp tác quốc tế

Hội thảo “Chiến lược xuất bản của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương”

19/03/2007 - 2699 lượt xem

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA “Tăng cường Năng lực Nghiên cứu và Phân tích Chính sách Kinh tế của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, ngày 7/3/2007, hội thảo “Chiến lược xuất bản của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương” đã được tổ chức. Tham dự hội thảo có một số đại biểu đến từ các Nhà xuất bản trong nước, các lãnh đạo Viện cùng với các đơn vị trong Viện, đặc biệt còn có hai chuyên gia của Viện Nghiên cứu Châu Á của các nước Bắc Âu (NIAS) ông Gerald Jackson và bà Anja Rasmussen. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về khả năng đưa ra một chiến lược chung về việc xuất bản và phát hành các ấn phẩm của Viện NCQLKTTW trong thời gian tới.

Tiếp theo Hội thảo trên, một buổi tọa đàm về “Xuất bản điện tử của CIEM: thực trạng và triển vọng” được tổ chức vào ngày 8/3/2007 tại Hòa Bình V-resort với những ý kiến thảo luận xây dựng phương án xuất bản điện tử của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

Lãnh đạo Viện cùng hai chuyên gia NIAS đã đưa ra một chương trình hành động triển khai Chiến lược xuất bản của Viện đến năm 2010. Trước mắt trong năm 2007 sẽ tập trung xây dựng quy chế xuất bản của Viện đồng thời thực hiện thí điểm mô hình xuất bản điện tử cho các ấn phẩm. Từ năm 2008 sẽ đi sâu vào các nội dung cụ thể của chiến lược xuất bản.