Hợp tác quốc tế

Hội thảo "Phát triển Kinh tế ở Việt Nam: Một số kết quả và Định hướng Nghiên cứu"

19/03/2007 - 1626 lượt xem

Hội thảo được tổ chức với sự phối hợp của 3 đơn vị: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM), Khoa Kinh tế trường ĐH Copenhagen (DOE) và Viện Khoa học Lao động và các vấn đề xã hội (ILSSA).

Hội thảo được xây dựng trên cơ sở các hoạt động nghiên cứu chung của 3 cơ quan trên do Quỹ hỗ trợ phát triển Đan Mạch (DANIDA) tài trợ trong chương trình Hỗ trợ khu vực doanh nghiệp BSPS và quỹ giảm nghèo của Danida PRG giúp Việt Nam nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW. Hội thảo trình bày hàng loạt các báo cáo liên quan tới mô hình kinh tế vĩ mô, hội nhập thương mại, điều tra khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, một số hoạt động cho những năm tiếp theo.

TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW và ngài Peter Lysholt Hansen, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Hội thảo thu hút hơn 100 chuyên gia, nhà nghiên cứu của các viện nghiên cứu, cơ quan, tổ chức cũng như các đối tác nước ngoài tham dự.

Các báo cáo tại hội thảo do các nhà nghiên cứu, các chuyên gia của CIEM và Trường ĐH Copehagen trình bày. Hội thảo tập trung vào 4 chủ đề: chủ đề 1 tập trung vào vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, báo cáo và thảo luận về một số kịch bản cho chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình gia nhâp Tổ chức Thương mại thế giới WTO, cũng tại chủ đề này, một số bài học được rút ra từ kinh nghiệm gần đây của Việt Nam với việc thực hiện thoả thuận song phương và đa phương.

Chủ đề 2 đưa ra nghiên cứu về khu vực sản xuất tư nhân quy mô nhỏ và vừa. Phần đầu của chủ đề là báo cáo sự tăng trưởng và tồn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, bài báo này đã được đăng tại một tạp chí quốc tế. Một báo cáo nữa được trình bày cũng theo một bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế nói về những trở ngại đối với tín dụng trong khu vực doanh nghiệp Việt Nam. Cả hai báo cáo trên dựa trên khảo sát của Viện Khoa học lao động và các vấn đề xã hội (ILSSA) thực hiện năm 2002. Hội thảo cũng đưa ra một số kết quả nghiên cứu ban đầu trong năm 2005 do 3 cơ quan trên phối hợp thực hiện điều tra trong khuôn khổ chương trình BSPS

Chủ đề 3 đưa ra mô hình kinh tế vĩ mô, phép chiếu kinh tế vĩ mô cho Việt Nam mà các nhà nghiên cứu của Trường ĐH Copenhagen và CIEM đang phát triển. Mô hình được áp dụng cho kế hoạch 5 năm của Chính phủ dưới các viễn cảnh khác nhau.

Chương trình Hỗ trợ khu vực doanh nghiệp BSPS được thực hiện ở 4 tỉnh về điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình, đây là nhiệm vụ chính của hợp phần 5 thực hiện khảo sát 10 tỉnh. Báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế xã hội của những tỉnh này là chủ đề 4 của hội thảo trước khi thảo luận kế hoạch cho những năm tiếp theo.