Hợp tác quốc tế

Báo cáo “Một số hàm ý chính sách cho triển khai chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam”

20/08/2014 - 2593 lượt xem

Dự án: “Xây dựng Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam 2011 (SAM 2011) hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh” do Danida (Đan mạch) tài trợ

Trước sự hiện hữu ngày càng rõ nét những hậu quả về môi trường, thế kỷ 21 chứng kiến sự quyết tâm, đồng long, những hành động và sáng kiến của cộng đồng quốc tế, các nước phát triển cũng như đang phát triển, trong thúc đẩy hình thành và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng và phát triển mới theo hướng thân thiện với môi trường trên toàn cầu. Mô hình phát triển bền vững, nền kinh tế xanh và chính sách tăng trưởng xanh là một số trong nhiều sáng kiến mới được triển khai những năm gần đây.

Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương (CIEM) thực hiện dự án Xây dựng Ma trận hạch toán xã hội (SAM) Việt Nam năm 2011 hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh” (gọi tắt là Dự án SAM 2011) với sự hỗ trợ về kỹ thuật của các chuyên gia Viện Nghiên cứu phát triển thế giới của Đại học Liên hiệp quốc (WIDER-UNU). Dự án do Danida (Đan mạch) tài trợ... Mục tiêu chính của dự án là:

(i) Xây dựng bộ số liệu cơ sở năm 2011, tạo điều kiện giám sát và phân tích chính sách triển khai chiến lược tăng trưởng xanh: Bộ số liệu cơ sở năm 2011 bao gồm Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam (SAM) và số liệu cơ sở đo lường chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng năm 2011.

(ii) Tăng cường năng lực xây dựng số liệu cho Viện NCQLKTTW: Cho đến nay, Viện đã làm chủ được phương pháp xây dựng SAM dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia quốc tế. Viện cũng đã tổ chức khóa học để hướng dẫn cho các cán bộ của Viện cũng như của các cơ quan liên quan.

Tệp đính kèm:

- Một số hàm ý chính sách