Hội nghị hội thảo

Tọa đàm “Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động doanh nghiệp xã hội”

28/04/2017 - 2258 lượt xem

Tại buổi Toạ đàm, ThS. Nguyễn Minh Thảo – Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (CIEM) thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày những điểm chính của cuốn Cẩm nang. Theo đó, cuốn cẩm nang bao gồm 3 phần chính: (I) Tổng quan khung khổ pháp luật về doanh nghiệp xã hội; (II) Hướng dẫn thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội và (III) Hướng dẫn doanh nghiệp xã hội đăng ký một số chính sách khuyến khích và 2 phụ lục (Danh mục các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký kinh doanh và Một số chỉ tiêu tham khảo trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường).

Ảnh 1: ThS. Nguyễn Minh Thảo – Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (CIEM) trình bày tại Toạ đàm

Các ý kiến trong phiên thảo luận cho rằngcuốn Cẩm nang này có ý nghĩa thiết thực và rất hữu ích cho các doanh nghiệp, tổ chứcđồng thời, nhóm nghiên cứu nên phân tích sâu hơn về quá trình vận hành của doanh nghiệp xã hội, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan đến ưu đãi của doanh nghiệp xã hội. Bên cạnh đó, vấn đề về viện trợ và tài trợ cũng nên được đưa vào cuốn Cẩm nang do hiện nay rất nhiều nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài muốn tài trợ các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam nhưng gặp nhiều vướng mắc bởi các quy định pháp lý không rõ ràng.

Ảnh 2: Toàn cảnh buổi Toạ đàm 

Kết thúc Toạ đàm, ThS. Nguyễn Minh Thảo cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến và bổ sung, hoàn thiện cuốn Cẩm nang để có thể giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ quan đăng ký kinh doanh hiểu rõ hơn việc thành lập, đăng ký, quản trị và hoạt động khác của doanh nghiệp xã hội./.

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                                  ĐT: 043.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).