CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Đoàn Thị Hân)
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Đoàn Thị Hân)

01/08/2017 - 6430 lượt xem

Đề tài luận án: Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam

Tác giả: Đoàn Thị Hân

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                            Mã số: 62.34.04.10

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Người hướng dẫn 2: TS. Lê Xuân Sang

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin 

- Tóm tắt

- Luận án

 

 


Tin tức khác