CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Phan Thị Thuỳ Linh)
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Phan Thị Thuỳ Linh)

06/07/2017 - 5897 lượt xem

Đề tài luận án: “Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn tại Việt Nam”

Tác giả: Phan Thị Thuỳ Linh

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                            Mã số: 62.34.04.10

Người hướng dẫn 1: TS. Lê Đăng Doanh

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Chu Tiến Quang

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin 

- Tóm tắt

- Luận án

 


Tin tức khác