Hội nghị hội thảo

Toạ đàm giới thiệu Cuốn sách “Mạng lưới sản xuất khu vực Đông Nam Á”

30/05/2017 - 3385 lượt xem

Ngày 29/05/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu Cuốn sách “Mạng lưới sản xuất khu vực Đông Nam Á” do GS. Fukunari Kimura và TS. Lili Yan Ing (ERIA) làm chủ biên.  Tọa đàm do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh - Phó Viện trưởng CIEM chủ trì. Các diễn giả tham gia trình bày tại buổi Tọa đàm gồm có GS. Fukunari Kimura - Kinh tế trưởng của ERIA và TS. Võ Trí Thành - Chuyên gia kinh tế của CIEM.

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cho biết nền kinh tế thế giới phục hồi chậm sau cuộc khủng hoảng toàn cầu, xuất khẩu là một trong số những động lực tăng trưởng chính. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hơn ở khu vực Đông Á, yêu cầu về sự phát triển của mạng lưới sản xuất khu vực càng cao hơn.

Ảnh 1: Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Tuệ Anh phát biểu khai mạc Toạ đàm

Tại Toạ đàm, GS. Fukunari Kimura cho biết một trong những phát hiện chính của Cuốn sách là mở cửa thương mại và đầu tư có xu hướng làm suy giảm tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa nhưng tổng hàm lượng giá trị gia tăng nội địa lại tăng lên. Theo GS. Fukinari Kimura, nhờ áp dụng các chiến lược phát triển khai thác triệt để các cơ chế của chuỗi giá trị toàn cầu, nên các nền kinh tế mới nổi của Đông Nam Á (In- đô- nê-xia, Ma-lai-xia, Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam) có tăng trưởng kinh tế đạt 5,2% từ năm 2005 đến 2015 và có giá trị gia tăng nội địa của hàng hoá xuất khẩu đạt 59% trong năm 2009.

Ảnh 2: GS. Fukunari Kimura - Kinh tế trưởng của ERIA trình bày tại Toạ đàm

Thông qua việc phân tích 5 nước có nền kinh tế mới nổi ở Đông Nam Á: In- đô- nê-xia, Ma-lai-xia, Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam, GS. Fukunari Kimura cho rằng để củng cố mạng lưới sản xuất khu vực, cần có một “nền kinh tế mỏ neo”, do đó ASEAN cần tiếp tục dựa vào các nền kinh tế khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ảnh 3: TS. Võ Trí Thành - Chuyên gia kinh tế của CIEM trình bày tại Toạ đàm

Về giá trị gia tăng trong thương mại của Việt Nam, TS. Võ Trí Thành – Chuyên gia kinh tế cho biết cả xuất khẩu và nhập khẩu đều duy trì tăng trưởng dương trong giai đoạn 2011-2016, song xuất khẩu tăng nhanh hơn. Hàm lượng giá trị gia tăng nội địa của hàng hoá xuất khẩu giảm trong giai đoạn 2007-2011, đặc biệt là ngành chế biến sản xuất. Tuy nhiên, mức giảm này chậm hơn mức tăng của tổng xuất khẩu. Về một số định hướng chính, theo TS. Võ Trí Thành, cần xoá bỏ những lo lắng về mức giảm hàm lượng giá trị gia tăng nội địa của hàng hoá xuất khẩu; tăng cường không gian chính sách để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghiệp; v.v…

Ảnh 4: Toàn cảnh Toạ đàm

Kết thúc Toạ đàm, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cảm ơn phần trình bày nhiều thông tin của 2 diễn giả chính cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Toạ đàm. Phó Viện trưởng Tuệ Anh cho rằng Cuốn sách “Mạng lưới sản xuất khu vực Đông Nam Á” rất lý thú và có ý nghĩa thực tiễn cao đối với Việt Nam. Phó Viện trưởng hy vọng Cuốn sách sẽ sớm có bản Tiếng Việt để có thể lan toả rộng rãi hơn đến các nhà nghiên cứu ở Việt Nam./.

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                                  ĐT: 043.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).