CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Chu Minh Hội)
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Chu Minh Hội)

16/05/2017 - 5171 lượt xem

Đề tài luận án: “Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam”

Tác giả: Chu Minh Hội

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                            Mã số: 62.31.01.05

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Quốc Hội

Người hướng dẫn 2: PGS. TS. Nguyễn Thị Nguyệt

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin 

- Tóm tắt

- Luận án

 


Tin tức khác