CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Lê Thanh Sơn)
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Lê Thanh Sơn)

16/05/2017 - 5262 lượt xem

Đề tài luận án: “Chính sách phát triển kinh tế biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Tác giả: Lê Thanh Sơn                                            Mã NCS: 62.141

 Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                            Mã số: 62.31.01.05

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Anh Vân

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin 

- Tóm tắt

- Luận án

 


Tin tức khác