Thông tin chuyên đề

Số 10-2006

25/03/2006 - 1526 lượt xem

I. Những cú hích và cản trở

1. Thành tựu 20 năm đổi mới

2. Việt Nam trở thành thành viên WTO

3. Thành công của APEC 14

4. Những động thái tích cực đầu tư nước ngoài toàn cầu

5. Cản trở đầu tư nước ngoài

II. Tình hình thực hiện đầu tư nước ngoài từ năm 1988 đến nay

1. Thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Những mặt được

1.2. Những mặt yếu kém

2. Đầu tư ra nước ngoài

3. Thị trường chứng khoán có bước phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tưgián tiếp nước ngoài

III. Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư nước ngoài trong thời gian tới

1. Xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách

2. Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch

3. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

4. Xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, trong sạch

5. Phát triển hợp tác, liên kết