Sách

Các sách xuất bản năm 2004

20/03/2004 - 3441 lượt xem

Thị trường tài chính Việt Nam: Thực trạng, vấn đề và giải pháp chính sách/CIEM – UNDP. – Hà Nội: Tài chính, 2004

Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia/Vũ Xuân Nguyệt Hồng (chủ biên). – Hà Nội: Khoa học - Kỹ thuật, 2004

Ma trận hạch toán xã hội mới của Việt Nam năm 2000/CIEM-NIAS. – Hà Nội: Khoa học - Kỹ thuật, 2004

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam/Đinh Văn Ân, Vũ Xuân Nguyệt Hồng (chủ biên). – Hà Nội: Khoa học - kỹ thuật, 2004

Việt Nam tích cực chuẩn bị gia nhập WTO trong một số lĩnh vực dịch vụ/Đinh Văn Ân (chủ biên). – Hà Nội: Văn Hóa, 2004

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia/Đinh Văn Ân (chủ biên). – Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2004

Quản lý đấu thầu: Thực trạng và giải pháp – kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế/Ngô Minh Hải. – Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2004

Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc – Tập II. – Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2004

Kinh tế Việt Nam 2003/Viện NCQLKTTW. – Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2004