Sách

Đổi mới cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam

20/03/2006 - 3525 lượt xem

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trung tâm Thông tin – Tư liệu,

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Địa chỉ: Số 68 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: +84 - 4- 37338930 – Fax: +84 - 4 - 37338930

Email: tttl@mpi.gov.vn

Ngoài ra còn có các xuất bản phẩm:

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 15 năm (1991 - 2005): từ góc độ phân tích đóng góp của các nhân tố sản xuất/ Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Tuệ Anh (đồng chủ biên) - Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2006

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Việt Nam: qua nghiên cứu chè, cà phê, điều/ Nguyễn Xuân Trình (chủ biên) - Hà Nội: Lý luận chính trị, 2006

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam/Đinh Văn Ân, Lê Xuân Bá (Đồng chủ biên), - Hà Nội, Khoa học và Kỹ thuật, 2006

Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trên cơ sở cắt giảm chi phí/ Đinh Văn Ân, Lê Xuân Bá (Đồng chủ biên), - Hà Nội: Tài chính, 2006

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế/ Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Nguyễn Hữu Thắng (Đồng chủ biên). - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006

Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam/ Lê Xuân Bá (Chủ biên). - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Lê Xuân Bá (Chủ biên). - Hà Nội: Khoa học - Kỹ thuật, 2006

Kinh tế Việt Nam 2005 / CIEM. - Hà Nội: Lý luận chính trị, 2006