Sách

Kinh tế Việt Nam năm 2006

20/03/2007 - 3022 lượt xem

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trung tâm Thông tin – Tư liệu,

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Địa chỉ: Số 68 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: +84 - 4- 37338930 – Fax: +84 - 4 - 37338930

Email: tttl@mpi.gov.vn

Ngoài ra còn có các xuất bản phẩm:

Điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp sau khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam/ Nguyễn Xuân Trình, Lê Xuân Sang (đồng chủ biên). - Hà Nội: Tài chính, 2007

Giải đáp những câu hỏi khó của các nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp/ CIEM - Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2007

Giải đáp những câu hỏi khó của các nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư/ CIEM - Hà Nội: Lao động, - Xã hội, 2007

Phát triển khu vực dịch vụ/ Đinh Văn Ân, Hoàng Thu Hoà (đồng chủ biên) - Hà Nội: Thống kê, 2007