Đào tạo ngắn hạn

Thông báo về các khóa đào tạo của Trung tâm Tư vấn và Đào tạo

13/07/2007 - 4496 lượt xem

- Chuyên đề 1: Luật Đấu thầu và nghiệp vụ đấu thầu (có cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu).

- Chuyên đề 2: Luật Doanh nghiệp và việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNNH, công ty cổ phần hoặc hoạt động theo mô hình tập đoàn và công ty mẹ - con.

- Chuyên đề 3: Luật Đầu tư và những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi áp dụng Luật Đầu tư trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chuyên đề 4: Việt Nam gia nhập WTO: cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài các chuyên đề nêu trên, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đào tạo của Quý doanh nghiệp về các vấn đề như: quản trị doanh nghiệp; cổ phần hóa và hậu cổ phần hóa; hình thành công ty mẹ - công ty con; tập đoàn kinh tế; kế toán tài chính, kiểm toán; quản trị kinh doanh; chiến lược kinh doanh; văn hóa kinh doanh v.v...

Để công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng được triển khai chu đáo, kính đề nghị Quý doanh nghiệp có công văn yêu cầu gửi về:

Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tếTrung ương

Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08044917; Fax: 84-4-8456795; Email:mctc@ciem.org.vn

Tệp đính kèm:

Chi tiết nội dung các chương trình