Đào tạo tư vấn

Khai giảng "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

26/06/2015 - 4608 lượt xem

Tại lễ khai mạc, PGS. TS. Trần Công Sách, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo (CIEM) đã nêu rõ mục tiêu của khóa đào tạo là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho KSV nhằm giúp KSV thực hiện tốt việc giám sát, đánh giá các hoạt động tài chính, kinh doanh và quản trị trong doanh nghiệp theo nhiệm vụ do chủ sở hữu, cơ quan đại diện chủ sở hữu giao và theo đúng pháp luật, Điều lệ công ty. Các mục tiêu cụ thể của khóa đào tạo bao gồm: (i) Giúp các kiểm soát viên nắm vững chức trách, nhiệm vụ, cách thức hoạt động và xử lý các mối quan hệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; (ii)  Trang bị cho các KSV các nghiệp vụ, kỹ thuật giám sát, đánh giá hoạt động tài chính, kinh doanh và quản trị trong công ty để KSV hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và (iii)  Tạo diễn đàn để các KSV trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Tham gia khóa học này là (i)  Kiểm soát viên do chủ sở hữu, cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong  công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (ii) Người bổ nhiệm, tổ chức liên quan đến hoạt động kiểm soát công ty và (iii)  Các cá nhân khác theo đề nghị của chủ sở hữu hoặc cá nhân có nhu cầu.

Theo kế hoạch từ nay đến hết năm 2017 sẽ đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1.000 – 1.200 KSV được chia làm 30 khóa mỗi khóa 4 ngày./.

 

Tài liệu gửi kèm :

 

Một số hình ảnh khóa học 

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM phát biểu khai giảng khóa học

 

Ảnh 2. PGS. TS. Trần Công Sách  giới thiệu chương trình khóa học

Ảnh 3. Các học viên tham gia khóa học

Ảnh 4: Các học viên tham gia khóa học

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Tư liệu