Đào tạo tư vấn

Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật – RIA”

26/11/2015 - 4390 lượt xem

Học viên của khóa tập huấn gồm các cán bộ, công chức, viên chức được Lãnh đạo các Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ cử đi học.

Ảnh 1: PGS. TS Trần Công Sách - Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo (CIEM) phát biểu khai mạc                    Khoá tập huấn

Phát biểu khai mạc Khóa tập huấn, PGS. TS Trần Công Sách, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo đã giới thiệu khái quát khung chương trình khóa tập huấn; nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình soạn thảo cơ chế, chính sách, luật pháp. Trong đó, đặc biệt là tầm quan trọng của kỹ năng, trình độ đánh giá dự báo được những tác động của những vấn đề sẽ quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, như luật, nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư.

Chương trình tập huấn áp dụng phương pháp trình giảng đối thoại, thảo luận nhóm, khuyến khích học viên trình bày quan điểm cá nhân trong các vấn đề nêu trong ví dụ. Trong quá trình tập huấn, giảng viên và các học viên đã sôi nổi cùng nhau thực hiện một báo cáo RIA thông qua các bước: (1) Xác định vấn đề cần giải quyết; (2) Nguyên nhân của vấn đề; (3) Xác định mục tiêu của chính sách; (4) Các giải pháp có thể sử dụng; (5) Đánh giá, so sánh các giải pháp; (6) Khuyến nghị giải pháp.

Ảnh 2: Toàn cảnh Khoá tập huấn

Bế giảng Khóa tập huấn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo đã đánh giá cao nỗ lực học tập của các học viên và đã trao chứng chỉ theo quy định hiện hành cho những học viên đủ điều kiện./.

Nguồn: Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo