Đào tạo ngắn hạn

Khai giảng Khóa VI “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”

17/12/2015 - 4700 lượt xem

Khai mạc Khóa học, PGS. TS Trần Công Sách, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo đã nêu khái quát khung Chương trình của khóa học, đồng thời nhấn mạnh vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Kiểm soát viên. Tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng có trên 50 học viên là các Kiểm soát viên đến từ một số Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty. Theo kế hoạch, khóa đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức học tập trung, liên tục trong 04 ngày (từ ngày 10 – 13/12/2015). Để đánh giá chất lượng của khóa đào tạo, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra trắc nghiệm, kết quả 98% học viên đáp ứng được yêu cầu và đã được cấp Chứng chỉ theo quy định hiện hành.

Dự kiến, năm 2016 Trung tâm tiếp tục tổ chức một số khóa đào tạo, bồi dưỡng  cho Kiểm soát viên tại một số tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuật, ….. theo khung Chương trình đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Đồng thời, tổ chức một số khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều hành trong các doanh nghiệp với những chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nâng cao kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ xin liên hệ với: TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO, Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0804 4917; 04 37331445; 0913 239 869. Email: anhdzung@mpi.gov.vn./.            

Một số hình ảnh khóa học:

                               Ảnh 1:  PGS. TS Trần Công Sách, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo giới thiệu Chương trình khóa học

 

Ảnh 2: Các học viên tham gia khóa học

Ảnh 3: Các học viên tham gia khóa học

Ảnh 4: PGS. TS Trần Công Sách trao chứng chỉ cho các học viên

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn và quản lý đào tạo