Đào tạo tiến sĩ

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

28/09/2012 - 2620 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Lê Thị Thúy.

Đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở miền núi phía Bắc Việt Nam”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; mã số: 62.31.05.01

Trân trọng kính mời./.