Đào tạo tiến sĩ

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

28/09/2012 - 2975 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Đinh Trọng Thắng.

Đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển các kênh huy động vốn đầu tư nhà ở đô thị tại Việt Nam”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; mã số: 62.31.05.01

Trân trọng kính mời./.