Đào tạo tiến sĩ

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

03/01/2013 - 3123 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Đỗ Minh Thụy.

Đề tài: “Công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép – nghiên cứu đối với ngành giày dép ở Hải Phòng”

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 62.34.04.10

Trân trọng kính mời./.