Đào tạo tiến sĩ

Thông báo tuyển sinh đợt 1 đào tạo Tến sĩ năm 2014

21/11/2013 - 2639 lượt xem

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT- BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, ban hành theo Quyết định số 113/QĐ-QĐKTTW ngày 5/3/2012 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 như sau:

1. Mục tiêu đào tạo

Nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết, có khả năng: nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học, hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản lý Kinh tế và Kinh tế Phát triển.

2. Chuyên ngành đào tạo

+ Kinh tế Phát triển           Mã số: 62 31 01 05

+ Quản lý Kinh tế             Mã số: 62 34 04 10

3. Hình thức tuyển sinh và thời gian đào tạo

+ Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

+ Hình thức đào tạo: Không tập trung

+ Thời gian đào tạo: 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với người có bằng cử nhân (tốt nghiệp đại học).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh chuyên ngành Kinh tế Phát triển và chuyên ngành Quản lý Kinh tế sẽ được Hội đồng tuyển sinh quyết định dựa trên số lượng hồ sơ dự tuyển, hướng đăng ký nghiên cứu của thí sinh và năng lực đào tạo của từng chuyên ngành tại Viện và sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu năm 2014.

5. Điều kiện xét tuyển

5.1 Về văn bằng

a)Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ của thí sinh dự tuyển có chuyên môn gần với hai chuyên ngành: Kinh tế Phát triển và Quản lý Kinh tế thì thí sinh sẽ được Hội đồng tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xem xét cụ thể sau khi thí sinh nộp hồ sơ.

5. 2 Kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học

Có tối thiểu 02 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học ghi tại Phụ lục số 1 thông báo này với nội dung phù hợp với hướng hoặc lĩnh vực nghiên cứu luận án.

5.3 Một bài luận dự định nghiên cứu luận án dài khoảng 2.800-3.000 từ với nội dung chính được hướng dẫn tại Phụ lục số 2.

5.4 Có thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh là giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc thư giới thiệu của 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và 01 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị mà người dự tuyển đang công tác. Những người giới thiệu trên có ít nhất 6 tháng công tác trong lĩnh vực chuyên môn của người dự tuyển hoặc cùng làm việc với người dự tuyển.

Thư giới thiệu đề cập đầy đủ nhận xét, đánh giá năng lực và phẩm chất của người dự tuyển theo những nội dung cụ thể sau:

  1. Phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp;
  2. Năng lực hoạt động chuyên môn;
  3. Phương pháp làm việc;
  4. Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm và trao đổi khoa học;

  1. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ người dự tuyển làm nghiên cứu sinh.

5.5 Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

Người tham gia dự tuyển NCS phải đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ ngoại ngữ sau đây:

- Chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển NCS do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường Đại học trong nước đào tạo ngành tiếng Anh trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tào ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là tiếng Anh.

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

 5.6 Giới thiệu dự tuyển hoặc xác nhận nhân thân

a) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý nhân sự hoặc xác nhận của Trường/Viện nơi thí sinh vừa tốt nghiệp;

b) Người chưa đi làm tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc đang lao động tự do thì chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

5.7 Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. (Xem mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 3)

6. Hồ sơ dự tuyển gồm:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú: (Mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 4)

b. Các văn bằng, chứng chỉ đã công chứng

- Bằng và bảng điểm đại học;

- Bằng và bảng điểm thạc sĩ;

- Chứng chỉ tiếng Anh: Theo quy định tại mục 5.5: 06 bản đã công chứng

- Các văn bằng, chứng chỉ khác bằng tiếng Việt hoặc dịch ra tiếng Việt đã công chứng (nếu có) và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tin về quy trình đăng ký công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp, xem tại http://cchc.moet.gov.vn, mục Cục Khảo thí và KĐCL).

c. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh (theo mục 5.4).

d. Bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh

e. Lý lịch khoa học (phụ lục 05); 02 bài báo, công trình khoa học đã công bố (phô tô trang bìa, Mục lục và nội dung bài báo, công trình đã công bố)

g. Ảnh: 06 ảnh 3x4, nền trắng (ghi rõ họ tên, ngày sinh của thí sinh phía sau ảnh); 02 (hai) phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.

h. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.

i) Bản sao giấy khai sinh.

k) Giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên;

l). Giấy giới thiệu dự tuyển hoặc xác nhận nhân thân (theo mục 5.6).

7. Hồ sơ tuyển sinh và thời gian nhận hồ sơ

+ Hồ sơ tuyển sinh: Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển phải nộp 06 bộ hồ sơ theo quy định của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

+ Thời gian bán và nhận hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển được bán và nộp trực tiếp tại phòng 204, Nhà B, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương từ ngày 22 tháng 11đến ngày 22 tháng 03 năm 2014 (Khi nộp hồ sơ thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu).

Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: (84-4) 37.344.296

(Hồ sơ tuyển sinh không trả lại sau khi đã nộp)

8. Kế hoạch tuyển sinh

a. Xét tuyển: Dự kiến tháng 4/2014.

b. Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến tháng 5/2014.

c. Nhập học: Dự kiến tháng 5/2014.

Đối với các thí sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển NCS nhưng chưa đủ trình độ tiếng Anh theo quy định, đề nghị liên hệ với anh Trung – Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, ĐT: 0906.586.399 trước ngày 01/01/2014 để đăng ký học và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh B1 khung tham chiếu Châu Âu./.

Tệp đính kèm:

Thong_bao_tuyen_sinh_2014.doc