Đào tạo tiến sĩ

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

04/02/2014 - 7926 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Hà Văn Dương.

Đề tài: “Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; mã số: 62.34.04.10

Trân trọng kính mời./.