Đào tạo tiến sĩ

Thông báo bảo vệ luận án cấp Viện

26/03/2015 - 3191 lượt xem

Đề tài: "Quản lý nhà nước đối với dịch vụ Logistics ở cảng Hải Phòng”

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 62.34.04.10

Thời gian: 15 giờ 30 Thứ Hai, ngày 06/04/2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.