Đào tạo tư vấn

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN NCS NĂM 2016 (KHÓA 12)

08/06/2016 - 3638 lượt xem

1. Lịch họp chung toàn bộ thí sinh để phổ biến hình thức xét tuyển:

Thời gian: 9 giờ 00, Ngày 10 tháng 6 năm 2016

Địa điểm: Hội trưởng tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                   68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

 

2. Lịch tổ chức xét tuyển

Thời gian: 2 ngày, Ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2016

Bắt đầu lúc 14 giờ 00, Ngày 11 tháng 6 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                   68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội