Đào tạo tư vấn

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

22/07/2016 - 3490 lượt xem

Đề tài: “Vai trò vốn con người đối với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: cách tiếp cận vĩ mô và vi mô”.

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển;          Mã số: 62.31.01.05

Thời gian:  17 giờ 30, Thứ 4, Ngày 03 tháng 08 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                  68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.