Tư vấn

THÔNG BÁO VỀ CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO

19/03/2012 - 3675 lượt xem

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN VIÊN CỦA MCTC

MCTC hoạt động dựa trên đội ngũ cộng tác viên, bao gồm:

-Các chuyên gia tham gia soạn thảo các luật Kinh tế nói chung, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nói riêng và đàm phán gia nhập WTO;

-Các chuyên gia luật học;

-Các chuyên gia về kinh doanh và tư vấn doanh nghiệp.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA MCTC

MCTC cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, hỗ trợ khách hàng tiếp cận các cơ hội kinh doanh.

Các mảng tư vấn (đề án) chính của MCTC có thể cung cấpcho doanh nghiệp:

1.Chiến lược phát triển doanh nghiệp Nhà nước thời kỳ hội nhập;

2.Đề án chuyển đổicông ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên theo Nghị định 95/2006/NĐ-CP;

3.Đề án cổ phần hóa DNNN và quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa;

4.Đề án chuyển DNNN sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con;

5. Đề án chuyển tổng công ty sang hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế;

6.Vấn đề giải quyết tranh chấp; tranh tụng (về tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh doanh, lao động, hợp đồng thuê, v.v...); đối phó với các vụ kiện thời kỳ hậuWTO;

7. Tổ chức lại doanh nghiệp: chia DN, tách DN, hợp nhất DN, sáp nhập doanh nghiệp, bán DN, và giải thể, phá sản DN;

8.Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp về: các quy định của Luật DN và các nghị định; Luật đầu tư và các nghị định; Luật đấu thầu và nghị định; pháp luật kinh doanh của Mỹ, EU và các luật kinh tế khác;

9.Tổng hợp, rà sóat và cung cấp các quy định, chính sách trực tiếp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của DN;

10.Khảo sát, điều tra nhu cầu thị trường, sản phẩm trong nước và thế giới, tình hình kinh doanh của các đối tác, bạn hàng trong lĩnh vực DN đang hoạt động.

Với những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về tư vấn, MCTC đảm bảo sẽ cung cấp các dịch vụ có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao cho khách hàng.

Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Đình Tài

Điện thoại: 84-4-7331445

Mobile: 0913057466

P. Giám đốc: Nguyễn Văn Hưởng

Điện thoại: 84-4-7341613

Mobile: 0904101937