Báo cáo thẩm định năng lực cạnh tranh ASEAN trình Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại (9/2003)
Nghiên cứu

Báo cáo thẩm định năng lực cạnh tranh ASEAN trình Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại (9/2003)

18/03/2011 - 5092 lượt xem

Bước phát triển tiếp theo, sau khi hoàn thành một số Hiệp định kinh tế. Báo cáo chủ yếu xoay quanh sang kiến thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN, cải cách thể chế, lựa chọn sản phẩm thực hiện hội nhập nhanh.


Tin tức khác