Đề án "Đổi mới công tác Kế hoạch hoá" trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nghiên cứu

Đề án "Đổi mới công tác Kế hoạch hoá" trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18/03/2011 - 10981 lượt xem

Trên cơ sở kết quả của Đề án, Bộ đã quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Pháp lệnh Kế hoạch do Viện NC Quản lý kinh tế TW chủ trì. Dự thảo đang được tiếp tục hoàn chỉnh để trình Lãnh đạo Bộ


Tin tức khác