ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ, CHÍNH PHỦ

Đề án “Xây dựng chính sách đặc thù để thu hút đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long”

18/03/2011 - 11709 lượt xem

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tệp đính kèm:

Tom_tat_de_an_DBSCL.pdf