Nghiên cứu

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

18/03/2011 - 2283 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và soạn thảo Nghị định về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Ngày 12/5/2004, Dự thảo Nghị định đã được Bộ KH&ĐT trình lên Chính phủ để xem xét và chuẩn bị ban hành trong thời gian tới.